• Udział w imprezie jest BEZPŁATNY zarówno dla uczestników jak i wystawców. Warunkiem jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.

EN

Program Konferencji

>>> pobież program konferencji

 

Innowacje w przemyśle chemicznym

Konferencja podczas
Międzynarodowych Targów Chemicznych w Płocku
14-15.11.2012 r. 

14.11.2012 r.
Innowacje w przemyśle chemicznym

 9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
 10.00 – 10.30 Uroczyste rozpoczęcie konferencji.
Wystąpienia inaugurujące wygłoszą Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka, Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki.
 Panele dyskusyjne: 
 10.30 – 11.30

Innowacyjne rozwiązania w przemyśle chemicznym i rafineryjnym – współpraca przemysłu z instytucjami naukowymi

Moderator: dr Czesław Bugaj, PKN ORLEN

Eksperci: Przedstawiciel Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki, Wojciech Lubiewa - Wieleżyński Prezes PIPCH, Krystian Pater Członek Zarządu PKN ORLEN, Profesor Janusz Ryczkowski z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Członek Prezydium Zarządu Głównego PTChem.

11.30 – 12.00  Przerwa kawowa
12.00 – 13.00  Nowoczesne technologie i rozwiązania informatyczne w przemyśle chemicznym i rafineryjnym

Moderator: doc. dr inż. Małgorzata Petzel Politechnika Warszawska

Eksperci : Krzysztof Kamiński Członek Zarządu "Anwil" S.A. Włocławek, Przedstawiciel Lurgi S.A., Zbigniew Lenczewski  dyrektor ds. projektów ORLEN Projekt, Marek Kaczorek dyrektor wykonawczy ds. Produkcji Rafineryjnej Orlen.

13.00 – 14.30  Postęp technologiczny w diagnostyce laboratoryjnej

Moderator: prof. dr Michał Krasodomski, Główny Analityk w Instytucie Nafty i Gazu

Eksperci: Adam Wiśniewski Członek Zarządu ORLEN Laboratorium, Przedstawiciel SGS Polska,       Sebastian Kwaśny, Dyrektor Działu Bioinformatyki, Członek Zarządu Selvita S.A., dr inż. Beata Altkorn kierownik Zakładu Analiz Naftowych w INiG, Prof. dr hab. Ewa Bulska Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, Piotr Giżyński Szef Departamentu Technologicznego Orlen.

14.30 – 14.45 Przerwa techniczna
14.45 – 16.00 Bezpieczeństwo pracy – obowiązek czy szansa

Moderator: dr inż. Katarzyna Boczkowska Politechnika Łódzka

Eksperci: Marek Barnaś, Dyrektor Zespołu Koordynacji Inspekcji, Urząd Dozoru Technicznego, Michał Andrijewski Dyrektor Biuro do spraw Substancji Chemicznych, Przemysław Gostomski Biuro Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Orlen, dr Małgorzata Pośniak Kierownik Zakładu  Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

15.11.2012 r.
Innowacje w przemyśle chemicznym – case study

 9.30 – 10.00 Odpylanie procesowe w przemyśle chemicznym
Maciej Piszczałka Herding Polska Sp. z o.o.
 10.00 – 10.30 Karty charakterystyki mieszanin chemicznych
Krzysztof Kapczyński
 10.30 – 11.00 Statystyczne sterowanie jakością produkcji czyli parametry krytyczne, analiza trendów i limity alarmowe
Magdalena Kinga Marciniak
 11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
 11.30 – 12.15 Ewentualne błędy i metody postępowania przy walidacji i/lub  sprawdzeniach metod spektrofotometrycznych
Mirosław Tomasz Wende
 12.15 – 13.00 Spójność pomiarowa dla metod spektrofotometrycznych zgodnie z wytycznymi dokumentu DA-06 PCA.
Mirosław Tomasz Wende
 13.00 – 13.45 Bezpieczne Laboratorium - od projektu do wykonania
Krzysztof Wronkiewicz Köttermann GmbH & Co KG
 13.45 – 14.00 Przerwa techniczna
 14.00 – 14.45 Case study
14.45 – 16.00 Bezpieczeństwo w przewozie substancji chemicznych
Maciej Mroczek Anneberg  Transpol Int. Sp. z o.o.
 

 

patroni konferencji: 

© by Urząd Miasta Płocka
AAAAAA